PL EN
ARTICLE
Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
4
Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, USA
 
5
II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM
 
6
Katedra Psychiatrii UJ CM
 
7
Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 06-10-2014
 
 
Data akceptacji: 23-10-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):993-1004
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Relacje między otyłością a spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (bipolar spectrum disorders – BSD) pozostają niejasne. Dlatego też autorzy niniejszej pracy podjęli próbę określenia częstości występowania miękkich cech dwubiegunowości u pacjentów zgłaszających się na leczenie otyłości.

Metoda:
Badanie kliniczno-kontrolne zagnieżdżone. Grupę badaną tworzyło 90 pacjentów, u których średnia wartość wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI) wynosiła 38,1±7,0 (zakres: 30,1–62,5), a grupę kontrolną – 70 zdrowych ochotników o średnim BMI=21,6±2,1 (zakres: 18,5–24,9). Korzystając z Kwestionariusza Zaburzeń Nastroju (Mood Disorder Questionnaire – MDQ), przeprowadzano badania przesiewowe w kierunku objawów BSD.

Wyniki:
W grupie osób z otyłością stwierdzono znamiennie większe prawdopodobieństwo uzyskania ≥7 pkt. w MDQ (25,6% vs. 8,6%; p=0,01). W porównaniu do osób zdrowych, pacjenci otyli zdobywali istotnie więcej punktów w sekcji 1 MDQ i w pozycjach MDQ odnoszących się do wymiaru hipomanii "drażliwość–gonitwa myśli". Korzystając z modelu wieloczynnikowej regresji logistycznej wykazano, że otyłość wiąże się z istotnie większą szansą uzyskania ≥7 pkt. w sekcji 1 MDQ (iloraz szans (odds ratio – OR): 2,07; 95% przedział ufności [95% confidence interval – CI]: 1,17–3,63)) oraz z granicznie większą szansą doświadczania okresów "wyżów" i "niżów" (OR: 1,67; 95% CI: 1,00–2,81)).

Wnioski:
Uzyskane wyniki zdają się przemawiać na rzecz tezy, że otyłość może być istotnie związana z BSD. Jednak określenie implikacji klinicznych tego stwierdzenia wymaga, przeprowadzenia dalszych badań, zgodnych z paradygmatem medycyny opartej na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych (evidence-based medicine – EBM).

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top