PL EN
ARTICLE
Występowanie objawów depresji u dzieci w wieku szkolnym z cukrzycą typu 1 – badanie kwestionariuszowe.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Pediatrii WUM
 
 
Data nadesłania: 05-05-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2014
 
 
Data akceptacji: 19-12-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Szypowska   

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Działdowska 1, 01-248 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):1005-1016
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Badania pokazują, iż istnieje większe ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych u osób z cukrzycą w porównaniu z ogólna populacją. Celem pracy była ocena częstości występowania objawów depresji u dzieci w wieku szkolnym chorych na cukrzycę typu 1 (T1D).

Metoda:
W badaniu wzięło udział 477 dzieci chorujących co najmniej rok na cukrzycę typu 1 w wieku 13,1 ± 2,7 lat. Średni czas choroby wynosił 5,0 ± 3,5 lat. Badani wypełniali polskie wersje kwestionariuszy: Inwentarza Depresji Dziecięcej (CDI) i Jakości Życia (QoL). Zbierano również dane demograficzne o wieku, masie ciała, czasie chorowania, dobowej dawce insuliny (TDD).

Wyniki:
17% (81/477) badanych prezentowało symptomy depresji (CDI ≥ 13), wśród których 20,9% to dzieci ≥ 12 roku życia, a 8,1% ≤ 12 roku życia, p=0,0005. Badani z wynikiem CDI równym 13 i powyżej byli starsi (p=0,002), mieli większe BMI (p=0,029), TDD (p=0,026) i gorszą jakość życia (p<0,0001) w porównaniu z badanymi, którzy osiągnęli wynik <13. Nie było różnicy istotnej statystycznie w poziomie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) między grupami z i bez objawów depresji (p=0,249).Istnieje korelacja między poziomem HbA1c, a wynikiem CDI (r = 0,16, p = 0,0002).

Wnioski:
Objawy depresji są obserwowane u 1 na 12 dzieci z cukrzycą typu 1 w szkole podstawowej i u 1 na 5 nastolatków i mogą wpływać na kontrolę metaboliczną i jakość życia pacjentów, dlatego wczesne ich wykrywanie i zapobieganie powinny stać się standardem w leczeniu dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top