PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychotyczne w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego ze zwapnieniami struktur podkorowych - opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
2
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data nadesłania: 05-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-01-2014
 
 
Data akceptacji: 08-01-2014
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Monika Rudzińska   

Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):299-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Toczeń Rumieniowaty Układowy (Systemic Lupus Erythematosus- SLE) jest autoimmunologiczną chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się obrazem klinicznym obejmującym objawy uszkodzenia wielu układów lub narządów. Nierzadko występują objawy neuropsychiatryczne. Zaburzenia psychotyczne występuje najrzadziej. Objawy neuropsychiatryczne są istotne, ponieważ zdecydowanie pogarszają rokowanie w chorobie.Celem tej pracy jest przedstawienie pacjentki z wieloletnimi, typowymi zmianami skórnymi i laboratoryjnymi SLE, u której wystąpiły zaburzenia psychotyczne rozpoznawane i leczone jako schizofrenia, a w dalszym przebiegu choroby ujawniły się również inne zaburzenia neuropsychiatryczne, w tym zaburzenia funkcji poznawczych i nastroju.

Metoda:
Analiza przypadku.

Wyniki:
Zaburzenia psychotyczne są rzadkim objawem tocznia neuropsychiatrycznego (ang. Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus- NPSLE). Mogą być one pierwotnie związane z SLE bądź wtórne do leczenia oraz powikłań choroby. U opisanej pacjentki nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie czy psychoza miała charakter pierwotny w przebiegu niezależnie toczącej się schizofrenii, czy wtórny w przebiegu SLE.

Wnioski:
Prezentowany obraz kliniczny zwraca uwagę na istotność starannego procesu diagnostycznego. W przypadku pacjentów z SLE nie wykonuje się rutynowo neuroobrazowania. Tymczasem u opisanej pacjentki w badaniu TK głowy ujawniono masywne, obustronne kalcyfikacje struktur podkorowych, które prawdopodobnie są powodem znacznego nasilenia objawów neuropsychiatrycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top