PL EN
ARTICLE
Specyfika procesów uwagi i hamowania poznawczego u osób z stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-remisyjnym z uwzględnieniem poziomu nastroju
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
 
2
Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
3
1. Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński 2. Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 27-09-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-12-2013
 
 
Data akceptacji: 12-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Samochowiec   

1. Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński 2. Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):307-318
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wyniki współczesnych analiz neuropsychologicznych stanowią podstawę szerokiej dyskusji nad charakterem i przyczynami zaburzeń procesów poznawczych u osób z SM. Celem badania było określenie poziomu przerzutności uwagi i hamowania reakcji dominującej u osób z SM z uwzględnieniem poziomu nastroju, wieku i czasu trwania choroby.

Metoda:
Grupa eksperymentalna obejmowała 43 dorosłe osoby (30 kobiet i 13 mężczyzn) z rozpoznaniem SM o przebiegu rzutowo-remisyjnym z wynikiem w Skali Niepełnosprawności Ruchowej Kurtzkego (EDSS) 2,5 - 6,5. Grupę kontrolną stanowiło 38 dorosłych zdrowych (26 kobiet i 12 mężczyzn) dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia. W badaniu zastosowano Test Łączenia Punktów A i B (TMT), próbę eksperymentalną Testu Interferencji Nazw i Kolorów Stroopa (SCWT) oraz Skalę Depresji Becka (BDI).

Wyniki:
Grupa eksperymentalna charakteryzowała się istotnie statystycznie gorszym wykonaniem TMT (p < 0,001) oraz SCWT (p < 0,001) niż grupa kontrolna. Nie stwierdzono różnic w wykonaniu TMT (p > 0,05) oraz SCWT (p > 0,05) w grupie eksperymentalnej między osobami z obniżonym i wyrównanym nastrojem. Czas trwania choroby istotnie statystycznie wiązał się z poziomem hamowania reakcji dominującej (p < 0,001).

Wnioski:
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obecność zaburzeń poznawczych w sferze koncentracji i przerzutności uwagi oraz hamowania reakcji dominującej w grupie eksperymentalnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top