PL EN
Związki diadyczne osób chorujących na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
 
2
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 23-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-02-2021
 
 
Data akceptacji: 10-06-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Michal Lew-Starowicz   

Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):861-876
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tworzenie udanych związków partnerskich ma duże znaczenie dla ogólnej jakości życia. Osoby chorujące na schizofrenię doświadczają znacznych trudności w zawieraniu i utrzymywaniu związków diadycznych ze względu na objawy psychotyczne, konsekwencje choroby i jej leczenia czy stygmatyzację społeczną. Trudności w sferze tworzenia intymnych relacji dostrzegane są już w okresie dorastania, stanowiąc jeden z elementów zmian prepsychotycznych. Wśród osób z rozpoznaniem schizofrenii, kobiety częściej niż mężczyźni tworzą związki diadyczne, co może wynikać z późniejszego początku choroby, lepszych wskaźników funkcjonowania społecznego oraz bardziej sprzyjających wzorców społeczno-kulturowych. Wśród pacjentów będących w związkach, jakość ich relacji ma duże znaczenie dla przebiegu choroby i leczenia. Osoby chorujące na schizofrenię często preferują tworzenie związków z innymi chorymi ze względu na możliwość stworzenia wyrównanej relacji zapewniającej akceptację i wsparcie. Zdrowi partnerzy osób ze schizofrenią, ze względu na obciążenia wynikające ze specyfiki choroby i zaangażowanie w opiekę nad chorym partnerem, także potrzebują profesjonalnego wsparcia. Kwestie dotyczące związków diadycznych powinny być uwzględniane w holistycznym podejściu terapeutycznym do osób z rozpoznaniem schizofrenii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top