PL EN
ARTICLE
Wzory stosowania syntetycznych katynonów a objawy depresyjne i parafunkcyjne zachowania ustne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
3
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
4
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
5
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk
 
6
Katedra Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 19-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-09-2019
 
 
Data akceptacji: 09-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Wieczorek   

Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1101-1119
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Syntetyczne katynony (znane również jako "sole do kąpieli") to nowe substancje psychoaktywne wprowadzone na rynek globalny w ciągu ostatnich 10 lat jako zamienniki nielegalnej amfetaminy. Ze względu na łatwą dostępność szybko stały się popularne. Celem pracy było określenie związku stosowania syntetycznych katynonów z objawami depresyjnymi i zachowaniami ustnymi wśród użytkowników rekreacyjnych.

Metoda:
Użytkownicy forów internetowych związanych z narkotykami zostali poproszeni o wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy Google Forms. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące schematów używania środków psychoaktywnych, Inwentarz Depresji Becka II (BDI II) oraz Kwestionariusz Zachowań Ustnych (OBC) oraz podstawowe dane demograficzne (wiek, płeć).

Wyniki:
150 uczestników (75 w grupie badanej, 75 w grupie kontrolnej) wzięło udział w badaniu. W grupie badanej (w wieku od 15 do 28 lat) wszyscy uczestnicy korzystali z katynonów i innych substancji psychoaktywnych. 42 respondentów korzystało z katynonów w ciągu ostatniego miesiąca. Analiza statystyczna wykazała korelację między liczbą zażywanych substancji psychoaktywnych i poziomem depresji w obu grupach (badanej i kontrolnej), a także statystycznie istotnie wyższą średnią wartościąwyników OBC w grupie użytkowników katynonów w porównaniu z grupą kontrolną. Korelacja między depresją a OBC była statystycznie istotna zarówno dla grupy badanej, jak i kontrolnej.

Wnioski:
Biorąc pod uwagę łatwy dostęp do syntetycznych katynonów, częste zatrucia i młody wiek użytkowników tego badania, temat powinien zostać szerzej przebadany. Substancje psychoaktywne mogą predysponować do rozwoju depresji i różnych form parafunkcyjnych zachowań ustnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top