PL EN
Aktywność fizyczna i Szkoła Rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
 
2
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Zimmer, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu; Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 
3
Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 
4
Pracownia Psychiatrii Konsultacyjnej i Medycyny Behawioralnej, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 26-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-03-2014
 
 
Data akceptacji: 29-03-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Kowalska   

Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):889-900
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania była odpowiedź na pytanie czy aktywność fizyczna w trakcie ciąży oraz uczestnictwo w zajęciach w Szkole Rodzenia przygotowuje kobiety do porodu oraz wpływa na poziom postrzeganego stresu i występowanie u nich objawów obniżonego nastroju.

Metoda:
Badania przeprowadzono wśród 100 kobiet, z których połowa uczestniczyła przed porodem w zajęciach Szkoły Rodzenia. Do przeprowadzenia badań wykorzystano ankietę własnego autorstwa, Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS) oraz Skalę Postrzeganego Stresu (PSS-10).

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnej zależności między uczestniczeniem w zajęciach w Szkole Rodzenia a wynikami EPDS i PSS-10. Nastrój kobiet po porodzie korelował istotnie z poziomem odczuwanego stresu w całej badanej grupie (p<0,0001). Najlepsze średnie samopoczucie i najniższy średni odczuwany stres prezentowały kobiety pozostające w związku (p=0,0029, p=0,0008). Kobiety aktywne fizycznie charakteryzowały się również lepszym samopoczuciem i mniejszym poziomem odczuwanego stresu (odpowiednio 6,7 i 14,4 vs. 8,4 i 16,0). Wśród kobiet ćwiczących w czasie ciąży zdecydowanie liczniejsze były uczestniczki zajęć w Szkole Rodzenia (p<0,0001).

Wnioski:
Deklarowana aktywność fizyczna w czasie ciąży była związana z niższym poziomem odczuwanego przez kobiety stresu oraz mniejszym nasileniem objawów depresyjnych po porodzie, szczególnie w grupie uczestniczek zajęć Szkoły Rodzenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top