PL EN
ARTICLE
Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
2
Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński
 
3
Zakład Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 03-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-02-2017
 
 
Data akceptacji: 07-02-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Król   

Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1153-1163
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było wykazanie związku między poczuciem stygmatyzacji a objawami depresyjnymi u osób chorych na łuszczycę. W pracy wzięto pod uwagę dotkliwość poczucia stygmatyzacji i objawów depresyjnych oraz czynniki takie jak płeć i widoczność zmian skórnych.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 54 dorosłych pacjentów cierpiących na łuszczycę – 26 kobiet i 28 mężczyzn. Pacjenci wypełnili 33-stopniowy Kwestionariusz Poczucia Stygmatyzacji i Skalę Depresji Becka. Poproszono ich także o zaznaczenie miejsc występowania zmian łuszczycowych na schematycznym rysunku.

Wyniki:
Wykazano, że istnieje związek między poczuciem stygmatyzacji a objawami depresyjnymi u pacjentów chorych na łuszczycę. Nie wykazano różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie objawów depresyjnych i poczucia stygmatyzacji (z wyjątkiem wymiaru tajemniczości). Ustalono, że umiejscowienie zmian skórnych nie wpływa na występowanie objawów depresyjnych i poczucie stygmatyzacji (z wyjątkiem wstydu i poczucia winy).

Wnioski:
Aktualnym zadaniem jest zmiana postawy społecznej wobec chorych na łuszczycę. Równie ważna jest praca psychoterapeutyczna z osobami chorymi, ukierunkowana na samoakceptację w celu przezwyciężenia poczucia stygmatyzacji i ochrony przed depresją.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top