PL EN
Leki normotymiczne a ciąża – przegląd
 
Więcej
Ukryj
1
Division of Psychiatry, Department of Molecular Medicine, University of Siena School of Medicine, Viale Bracci 1, Siena, Italy.
 
 
Data nadesłania: 11-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2014
 
 
Data akceptacji: 22-04-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Giulia Costoloni   

Division of Psychiatry, Department of Molecular Medicine, University of Siena School of Medicine, Viale Bracci 1, Siena, Italy., viale bracci, 53100 siena, Italy
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):865-887
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem tego przeglądu jest zapewnienie przydatnych informacji , aby poprowadzić klinicystów w leczeniu kobiet ciężarnych dotkniętych chorobą afektywną dwubiegunową . Ta opinia koncentruje się na tym stabilizatorów nastroju , walproinianu sodu, litu , karbamazepina, okskarbazepina , gabapentyny , lamotryginy i topiramatu. Dane zostały wydobyte z wyszukiwania MEDLINE. Dane z prospektywnych i retrospektywnych badań kliniczno- kontrolnych , jak i systematycznych przeglądów , meta- analizy i dane z rejestru zostały uwzględnione ciąży . Główne wady wrodzone , jak i konkretne wady zostały zgłoszone do każdego leku . Wstępne wyniki wydają się zidentyfikować lamotryginę jako jeden z najbardziej bezpiecznych leków przeciwpadaczkowych , które mają być stosowane w okresie ciąży . Ryzyko Teratogenity topiramatu jest nadal w dużej mierze nieznane i nie ma wystarczającej liczby badań wyciągnąć nawet wstępne wnioski . Wstępne badania nie stawiła się na zwiększone ryzyko poważnych wad wrodzonych wśród gabapentyny lub okskarbazepiny w czasie ciąży . Nawet jeżeli podniesienie mniejsze znaczenie w stosunku do kwasu walproinowego , karbamazepina , należy unikać jego udokumentowane ryzyko teratogenity . Wydaje się, że walproinian najgorsze rozważają poważne wady wrodzone , specyficzne wady , jak również na jego niekorzystny wpływ na rozwoju neurologicznego. Z drugiej strony, sole litu, który może być uważanydobrym rozwiązaniem przy leczeniu ciężarnych kobiet dotkniętych zaburzeniem dwubiegunowym. Biorąc pod uwagęograniczone badania stabilizatorów nastroju w ciąży , lekarze muszą być bardzo ostrożni podczas leczenia kobiet w wieku rozrodczym.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top