PL EN
ARTICLE
Skrócona wersja Skali pośredniej autodestruktywności PAD-25
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Zakład Psychologii Osobowości
 
2
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 27-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2020
 
 
Data akceptacji: 06-02-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2021
 
 
Data publikacji: 31-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Pilarska   

Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(5):1121-1137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Skala pośredniej autodestruktywności (PAD) została opracowana jako miara indywidualnej, behawioralnej tendencji autodestruktywnej. Celem artykułu jest propozycja skróconej wersji Skali pośredniej autodestruktywności (PAD-25) oraz prezentacja jej właściwości psychometrycznych.

Metoda:
Analizy przeprowadzono na zagregowanych danych (N = 670) pochodzących od osób dorosłych. W procedurze skrócenia skali PAD uwzględniono kryteria statystyczne (wartości współczynników mocy dyskryminacyjnej oraz ładunków czynnikowych pozycji) i treściowe (stopień reprezentatywności oraz zrozumiałości pozycji). Właściwości psychometryczne skróconej wersji narzędzia określono poprzez analizę rzetelności i trafności (czynnikowej oraz zbieżnej i różnicowej).

Wyniki:
Krótka wersja skali PAD składa się z 25 pozycji i cechuje się satysfakcjonującą spójnością wewnętrzną (α = 0,81; ω = 0,88). Uzyskana struktura czynnikowa (model podwójnego czynnika), różnice międzypłciowe oraz korelacje z wynikami innych skal potwierdzają trafność teoretyczną narzędzia.

Wnioski:
Uzyskane wyniki dają podstawy do stwierdzenia, że krótka wersja Skali pośredniej autodestruktywności (PAD-25) wiernie oddaje oryginalny konstrukt opisany przez Kelley z zespołem i może być z powodzeniem wykorzystywana w badaniach empirycznych nad zjawiskiem chronicznej autodestruktywności.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top