PL EN
Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
2
-
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
4
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 22-01-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2013
 
 
Data akceptacji: 15-05-2013
 
 
Data publikacji: 16-12-2013
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):827-851
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena ryzyka związanego z nieoptymalnymi cechami obrazu rodziców we wspomnieniach pacjenta z okresu dzieciństwa i adolescencji, dotyczącego objawów za zakresu seksualności oraz innych obszarów zaburzeń nerwicowych.

Metoda:
Współwystępowanie wspomnień dotyczących postaw rodziców pacjenta oraz aktualnie obecnych objawów analizowano na podstawie kwestionariuszy KO”0” oraz Ankiet Życiorysowych wypełnianych przed leczeniem w dziennym oddziale leczenia nerwic.

Wyniki:
W wywiadach kwestionariuszowych uzyskanych od grupy 2582 kobiet i 1347 mężczyzn, leczonych w latach 1980-2002, stwierdzono znaczną częstość wspomnień o niekorzystnych postawach rodziców poczucie bycia nie kochanym/ą bezwarunkowo, obojętność rodzica lub odrzucanie. Analizy regresji wykazały istotne statystycznie powiązania między analizowanymi postawami rodziców a objawami, np. niechęć mężczyzn do kontaktów seksualnych w wieku dorosłym, współwystępowała (OR=3,41) z oceną postawy matki jako wrogiej wobec nich w okresie dzieciństwa; to samo powiązanie u kobiet było słabsze (OR=1,64) choć nadal istotne. Także nieobecność matki w dzieciństwie wiązała się z większym ryzykiem zakłóceń przebiegu stosunku (zaburzeniami erekcji lub bólem) u kobiet (OR=2,43) i mężczyzn (OR=3,29). Inne analizowane objawy – ‘nieseksualne’ również, choć słabiej i rzadziej wiązały się z nieoptymalnymi obrazami rodzica np. pesymizm u kobiet z postrzeganiem matki jako wrogiej (OR=1,97). Wyższe globalne nasilenie objawów wiązało się z nieoptymalnymi postawami rodziców.

Wnioski:
Rodzaj zapamiętanych przez pacjentów postaw rodziców wiąże się z częstszym występowaniem przede wszystkim objawów z zakresu seksualności jak i innych wybranych objawów zaburzeń nerwicowych, jak również wyższym globalnym nasileniem dolegliwości. Uzyskane wyniki wskazują na znaczenie obciążających okoliczności życiowych w kształtowaniu obrazu psychopatologicznego i zachęcają do dalszych badań bardziej szczegółowych aspektów relacji z rodzicami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top