PL EN
ARTICLE
Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
2
Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 19-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-04-2014
 
 
Data akceptacji: 10-04-2014
 
 
Data publikacji: 20-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):573-597
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena powiązania zapamiętanych wydarzeń urazowych o charakterze seksualnym z przeszłości, z późniejszym funkcjonowaniem pacjentów w zakresie życia seksualnego i związku.

Metoda:
Współwystępowanie wspomnień seksualnych wydarzeń urazowych z dzieciństwa i adolescencji pacjentów z cechami ich obecnych relacji partnerskich analizowano na podstawie wypełnionych, przed przyjęciem do dziennego oddziału terapii zaburzeń nerwicowych, Ankiet Życiorysowych 2582 kobiet i 1347 mężczyzn, leczonych w latach 1980-2002.

Wyniki:
Stwierdzono wiele istotnych powiązań, m.in. informacje o przeżyciu kazirodztwa lub jego próby wiązały się u kobiet z istotnym ryzykiem oceny życia seksualnego jako całkowicie nieudane (OR=2,71), u mężczyzn jako prawie całkowicie nieudane (OR=2,38). Inicjacja seksualna przez gwałt wiązała się u kobiet z częstszym zawarciem małżeństwa pod naciskiem otoczenia (OR=3,77), oraz z nienawiścią wobec partnera (OR=5,41). Kobiety i mężczyźni uznający się za całkowicie nieuświadomionych seksualnie (przed 18rż) częściej oceniali swoje życie seksualne jako całkowicie nieudane (OR=2,48 i OR=2,07), podobnie mężczyźni karani przez opiekunów za masturbację lub zabawy seksualne (OR=2,68).

Wnioski:
Mające charakter urazowy wydarzenia życiowe i okoliczności dotyczące seksualności zgłoszone w wywiadzie kwestionariuszowym okazały się wiązać z ryzykiem zakłóceń w życiu seksualnym i związku. Do tych obciążeń należały m.in. gwałt podczas inicjacji, wczesna inicjacja, incest, ale także niekorzystne okoliczności mniej urazowe: brak edukacji seksualnej, karanie za masturbację, „raczej niechciana inicjacja”. Prawdopodobne ich skutki leżały w obszarze dysfunkcji związków: przyczyn powstania, podziału władzy, niestabilności, trudności rozwiązywania konfliktów, a przede wszystkim zaburzeń życia seksualnego. Wyniki uzyskano na podstawie prostych pytań ankiety, co pozwala rekomendować je również do stosowania w rutynowym wywiadzie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top