PL EN
Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
2
Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 19-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-04-2014
 
 
Data akceptacji: 11-04-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):739-758
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena powiązania skumulowanych wydarzeń urazowych o charakterze seksualnym, zapamiętanych z przeszłości, z aktualnym funkcjonowaniem pacjentów w obszarze życia seksualnego i związku.

Metoda:
Współwystępowanie wspomnień dotyczących seksualnych wydarzeń urazowych z dzieciństwa i okresu dojrzewania pacjentów z cechami ich obecnych relacji partnerskich i życia seksualnego analizowano na podstawie Ankiet Życiorysowych wypełnionych przez 2582 kobiet i 1347 mężczyzn, przed leczeniem w oddziale dziennym (w latach 1980-2002). Kumulację oceniano dla kombinacji po dwa lub trzy wybrane wydarzenia.

Wyniki:
Stwierdzono obecność stosunkowo licznych wydarzeń traumatycznych z zakresu seksualności – przedwczesnej inicjacji lub inicjacji mającej charakter wymuszony, kazirodztwa lub jego próby, nieoptymalnej edukacji seksualnej i karania za masturbację. U części pacjentów wydarzenia te występowały jednocześnie. Szczególnie w grupie kobiet, obecność u tej samej osoby, dwóch lub trzech obciążających okoliczności życiowych wiązała się z większym ryzykiem m.in. przelotnych, przypadkowych kontaktów seksualnych, zawarcia małżeństwa pod wpływem nacisków otoczenia, niechęci do partnera.

Wnioski:
Większa kumulacja – występowanie u tego samego pacjenta więcej niż jednej niekorzystnej okoliczności związanej z rozwojem seksualnym prowadzi do częstszego występowania zakłóceń relacji z partnerem w tym także elementów dysfunkcji seksualnych. Uzyskane wyniki są zasadniczo zgodne z obserwacjami klinicznymi i piśmiennictwem, pomimo odmiennej, uproszczonej metodologii badań opartych na analizie pojedynczych zmiennych wywiadów kwestionariuszowych. Stwierdzenie mniejszej liczby powiązań w grupie mężczyzn można wyjaśnić ich znacznie mniejszą liczebnością w grupie badanej oraz rzadszym obciążeniem niektórymi wydarzeniami urazowymi lub ich odmiennym przeżywaniem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top