PL EN
AUTODESTRUKTYWNOŚĆ POŚREDNIA A PŁEĆ PSYCHOLOGICZNA
 
Więcej
Ukryj
1
The Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch, Department of Psychology
 
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 
3
Politechnika Wrocławska
 
 
Data nadesłania: 12-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2014
 
 
Data akceptacji: 14-01-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Konstantinos - Tsirigotis   

The Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Branch, Department of Psychology, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):759-771
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zbadanie związków między autodestruktywnością pośrednią a typami płci psychologicznej.

Metoda:
Zbadano 558 osób (399 kobiet i 159 mężczyzn) w wieku 19-25 lat (średnia wieku 22,6). Wiek kobiet wahał się od 19 do 24 l. (śr. w.: 22,4) a mężczyzn od 19 do 25 l. (śr. w.: 22,8). W celu zbadania nasilenia autodestruktywności pośredniej zastosowano polską wersję „Chronic Self-Destructiveness Scale” (CS-DS) Kelley, w adaptacji Suchańskiej. Do badania płci psychologicznej zastosowano polską wersję „Bem Sex Role Inventory” (BSRI) Bem, w adaptacji Kuczyńskiej.

Wyniki:
Wyniki najwyższe w autodestruktywności pośredniej uzyskały osoby nieokreślone seksualnie, niższe zaś-osoby określone seksualnie i krzyżowe określone seksualnie (wyniki bardzo zbliżone do siebie). U kobiet autodestruktywność pośrednia koreluje pozytywnie ze skalą męskości, a u mężczyzn koreluje negatywnie ze skalą kobiecości.

Wnioski:
Płeć somatyczna i płeć psychologiczna stanowią zmienne jakościowe różnicujące nasilenie autodestruktywności pośredniej. Dla nasilenia autodestruktywności pośredniej istotna jest przeciwna do płci somatycznej płeć psychologiczna. Psychologiczny wymiar kobiecości chroni przed autodestruktywnością pośrednią, podczas gdy psychologiczny wymiar męskości sprzyja jej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top