PL EN
ARTICLE
Zastosowanie komputerowych technologii wspomagających (CAT) w rehabilitacji funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Data nadesłania: 09-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-08-2015
 
 
Data akceptacji: 07-09-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Marszałkowska 24, 00-574 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):585-596
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Próby stosowania komputerowych technologii wspomagających (Computer-Assisted Technologies- CAT) w rehabilitacji deficytów poznawczych, w tym występujących w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego w tym zaburzeniach ze spektrum autyzmu, zespole nadpobudliwości psychoruchowej, specyficznych zaburzeniach rozwoju umiejętności szkolnych czy upośledzenia umysłowego , sięgają początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Doskonalenie technologii informatycznych,rozwój mechatroniki, robotyki, coraz szersze rozpowszechnienie Internetu a także szeroki dostęp i tani dostęp do urządzeń elektronicznych przyczyniło się do dynamicznego rozwoju, zarówno w zakresie tworzonego oprogramowania terapeutycznego, jak i różnorodnych urządzeń wspomagających funkcjonowanie. Celem oddziaływań prowadzonych przy użyciu powyższych metod jest, z jednej strony zmiana w zakresie deficytowych funkcji poprzez ich ukierunkowaną stymulację ale również poprawa komfortu i jakości życia. Celem pracy jest omówienie rodzaju niektórych rodzajów interwencji wspomaganych komputerowo, najczęściej stosowanych w terapii dzieci i młodzieży z deficytami funkcji poznawczych, przegląd badań dotyczących oceny ich skuteczności a także zwrócenie uwagi na możliwe trudności i ograniczenia związane z wdrażaniem tego rodzaju oddziaływań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top