PL EN
ARTICLE
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka – przegląd badań epidemiologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Data nadesłania: 12-07-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-07-2017
 
 
Data akceptacji: 06-07-2017
 
 
Data publikacji online: 30-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Witold Pawliczuk   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):345-353
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pojawienie się problemów psychicznych w wieku rozwojowym może poważnie wpłynąć na dalszy rozwój człowieka, a tym samym utrudniać w przyszłości możliwość adaptacji do dorosłego życia. Na ryzyko nieprawidłowego rozwoju psychicznego szczególnie narażone mogą być dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek socjalizacyjnych zwanych też „domami dziecka”. W artykule tym przedstawiono przegląd nielicznych, jak dotąd badań zrealizowanych w europejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym domach dziecka na przestrzeni lat 1940-2011. Na wstępie krótko opisano klasyczne już badania zrealizowane na świecie w latach 40-stych wśród wychowanków domów dziecka. Następnie omówiono badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wśród dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym w domach dziecka, gdzie badani byli w różnych grupach wiekowych. Potem skoncentrowano się na badaniach zrealizowanych wśród dzieci i młodzieży z placówek niemieckich oraz grupie dzieci w wieku przedszkolnym z rumuńskich domów dziecka. Na koniec artykułu opisano pierwsze badanie epidemiologiczne zrealizowane w Polsce w populacji dzieci i młodzieży przebywającej w warszawskich domach dziecka. Przegląd badań wskazuje, że dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych są populacją, w której odsetek osób, u których można postawić diagnozę psychiatryczną jest wysoki. Wychowankowie placówek często mogą potrzebować specjalistycznej opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top