PL EN
Dynamika zmian częstotliwości samobójstw na kolei w Polsce- próba analizy epidemiologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 
2
Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny, Poznań, Polska
 
3
Katedra Psychiatrii UJ CM, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 14-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2020
 
 
Data akceptacji: 28-07-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychiatrii UJ CM, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):373-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wyniki analizy zaprezentowane w artykule są doniesieniem z badań poświęconych samobójstwom na torach kolejowych.

Metoda:
Przeprowadzono analizę epidemiologiczną serii przypadków z wykorzystaniem danych pochodzących z Komendy Głównej Policji. Wskaźniki samobójstw na kolei w Polsce w latach 2007-2018 porównano z ogólną liczbą samobójstw w Polsce i krajach UE.

Wyniki:
Wyniki: W latach 2007-2018 średni odsetek zgonów w wyniku samobójstwa na kolei w ogólnej liczbie samobójstw popełnionych w Polsce wyniósł 2,06%. W latach: 1999–2018 zwiększała się liczba prób samobójczych na kolei w ogóle oraz prób samobójczych nie zakończonych zgonem. Od roku 2012 obserwuje się wzrost liczby prób samobójczych na torach kolejowych oraz utrzymującą się liczbę zgonów samobójczych. W latach 2017-2018 rzucenie się pod pociąg, aby zakończyć życie, było trzecią najczęściej wybieraną metodą popełnienia samobójstwa w Polsce. Chociaż stanowi jedynie niewielki procent wśród wszystkich metod samobójczych, w Polsce była wybierana stosunkowo częściej w porównaniu do innych krajów europejskich.

Wnioski:
Polska należy do niewielkiej grupy krajów europejskich, w których liczba zgonów samobójczych, w ciągu ostatnich 20 lat, cechowała się tendencję wzrostową. Rośnie liczba nieudanych prób samobójczych na kolei. Wskaźnik zgonów na torach kolejowych w Polsce był znacznie wyższy niż średni wskaźnik dla krajów UE.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top