PL EN
Używanie fentanylu, butyrylofentanylu i furanylofentanylu w opinii użytkowników polskich forów internetowych poświęconych „dopalaczom”.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 02-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-08-2020
 
 
Data akceptacji: 05-10-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Barbara Zawilska   

Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):355-372
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była analiza informacji zamieszczonych przez użytkowników syntetycznych opioidów na polskich internetowych forach dyskusyjnych dotyczących narkotyków. Szczególny nacisk położono na źródła związków i ich dostępność, drogi podania, dawki, działania oczekiwane i toksyczne.

Metoda:
Analizie poddano 6 143 wpisów związanych z syntetycznymi opioidami, umieszczonych w okresie od 2005 r. do połowy 2019 r. na trzech ogólnodostępnych polskich forach internetowych poświęconych substancjom psychoaktywnym: https://hyperreal.info/talk, https://dopek.info i https://forum.dopalamy.

Wyniki:
Fentanyl był najczęściej stosowanym i stosunkowo łatwo dostępnym syntetycznym opioidem w Polsce. Dwie pochodne fentanylu - butyrylofentanyl i furanylofentanyl były znacznie mniej popularne. Głównym źródłem fentanylu wykorzystywanym do celów „rekreacyjnych” były transdermalne preparaty medyczne. Fentanyl, butyrylofentanyl i furanylofentanyl są zażywane doustnie, na wewnętrzną część policzka, podjęzykowo, donosowo, wziewnie i dożylnie. Fentanyl i jego dwie pochodne są stosowane razem z innymi związkami psychoaktywnymi, co zwiększa ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Wnioski:
Niniejsze badanie przyczyniło się do pełniejszego zrozumienia problemów związanych ze stosowaniem w Polsce fentanylu, butyrylofentanylu i furanylofentanylu jako związków odurzających. Stosunkowo duża popularność fentanylu, którego źródłem były głównie preparaty transdermalne, zwraca uwagę na konieczność walki z nielegalnym obrotem tymi lekami przez Internet, edukacji pacjentów stosujących fentanyl z podkreśleniem, że lek jest przepisany przez lekarza dla konkretnego pacjenta, a udzielenie go innej osobie jest niezgodne z prawem oraz może doprowadzić do rozwoju uzależnienia i innych poważnych konsekwencji zdrowotnych, a także ewidencjonowania utylizacji zużytych plastrów w podmiotach leczniczych. Ponadto istotna jest edukacja społeczeństwa prowadząca do zwiększenia świadomości na temat problemu stosowania opioidów, szczególnie przez młode osoby, ze zwróceniem uwagi na sygnały, które mogą świadczyć o uzależnieniu u członka rodziny.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top