PL EN
REVIEW
Leczenie behawioralnych zaburzeń snu u dzieci i młodzieży - przegląd literatury.
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
 
2
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 28-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-03-2015
 
 
Data akceptacji: 28-03-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Magda Kaczor   

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Na uboczu 16/32, 02-792 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):571-584
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia snu to narastający od kilku dekad problem w społeczeństwach uprzemysłowionych. Dotyczy on nie tylko ludzi dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Szacuje się, że różnego typu trudności ze snem (opór przed położeniem się do łóżka, opóźnione zasypianie, częste wybudzanie się i brak ciągłości snu, przedwczesne budzenie się, zmęczenie w ciągu dnia) dotyczy w zależności od etapu rozwojowego 25-62% populacji dziecięcej. Problemy te mogą być pierwotne np. w przypadku behawioralnych zaburzeń snu lub towarzyszyć innym schorzeniom. Ze względu na znaczne koszty społeczne (obniżenie nastroju rodziców, gorsze funkcjonowanie intelektualne dzieci) i ekonomiczne (porady lekarskie, dodatkowe badania diagnostyczne, absencja rodziców w pracy), coraz więcej uwagi poświęca się leczeniu zaburzeń snu u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny snu. Świadomość rodziców i opiekunów w kwestii prawidłowego snu dzieci oraz zasad higieny snu jest niewielka. Pomimo znacznej rangi problemu w polskiej literaturze fachowej tematowi poświęca się niewiele miejsca. Brak jest wytycznych postępowania dla pediatrów i psychiatrów dziecięcych opiekujących się rodzinami zgłaszającymi trudności czy prostych wytycznych dla rodziców i opiekunów. Celem poniższego opracowania jest zebranie informacji dotyczących leczenia behawioralnych zaburzeń snu w populacji pediatrycznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top