PL EN
LETTER
List do Redakcji. Jak zrozumieć fundamentalizm i akty terroryzmu?
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
2
Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
 
 
Data nadesłania: 25-11-2015
 
 
Data akceptacji: 28-11-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Brodziak   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):293-297
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top