PL EN
Różnice w treści ulotek leków zawierających zolpidem
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakologii
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Paliatywnej
 
 
Data nadesłania: 10-07-2014
 
 
Data akceptacji: 11-07-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Pawłowski   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Paliatywnej, ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):850-853
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zolpidem należy do leków psychotropowych stosowanych w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. W Polsce zostało zarejestrowanych 17 produktów leczniczych zawierających substancję czynną – zolpidem w postaci tabletek stosowanych doustnie w dawce 10 mg. Występują one pod różnymi nazwami handlowymi, a do opakowania każdego z nich wytwórca dołącza ulotkę, której treść jest ustalona zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa. Celem pracy było porównanie treści ulotek pod kątem bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że zakres informacji umieszczonych na wszystkich ulotkach jest podobny. Niemniej jednak, stwierdzono, że na części z nich brakuje szeregu informacji lub ich treść przewiduje mniej restrykcyjne warunki stosowania leku niż treść pozostałych ulotek. Różnice wynikają również ze stopnia szczegółowości zamieszczonego na ulotce opisu oraz sposobu użycia specjalistycznej terminologii medycznej i jej wyjaśnienia. Ulotki produktów leczniczych zawierających tę samą substancję czynną, powinny zostać zrewidowane, aby ich treść stała się bardziej jednolita, a zawarta w nich informacja nie wprowadzała w błąd pacjentów, lekarzy i farmaceutów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top