PL EN
Czynniki sercowo - naczyniowe w zaburzeniach otępiennych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gdańsku Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 27-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2021
 
 
Data akceptacji: 14-05-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Bidzan   

Gdańsku Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):991-1001
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Zaburzenia dementywne dotykające znaczną część populacji w wieku podeszłym stają się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych. Jednocześnie u osób z otępieniem stwierdza się znacząco częstsze występowanie schorzeń towarzyszących. Szczególne znaczenie przypisuje się czynnikom sercowo – naczyniowym. Wykazano znaczenie nieprawidłowości w zakresie ciśnienia tętniczego, gospodarki lipidowej oraz węglowodanowej dla tempa deterioracji poznawczej u osób w wieku podeszłym. Dotyczyło to zarówno zaburzeń poznawczych pierwotnie uwarunkowanych procesami naczyniowymi jak i zwyrodnieniowymi (np. choroby Alzheimera). Obserwuje się wyraźną współzależność pomiędzy patologią naczyniową a procesami zwyrodnieniowymi mózgowia. Okres życia, w którym dochodzi do ekspozycji na czynniki sercowo – naczyniowe wydaje się odgrywać kluczową rolę. Najlepiej udokumentowane zależności dotyczą wieku średniego. W okresie starzenia się ich znaczenie jako czynników przyśpieszających progresję zaburzeń poznawczych wydaje się zmniejszać, zwłaszcza w grupie otępień typu Alzheimera. Badania nad znaczeniem współchorobowości w procesach otępiennych mogą mieć doniosłe znaczenie dla opracowania programów terapeutyczno – profilaktycznych demencji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top