PL EN
Pomiar poziomu stresu i czynników go wywołujących wśród studentów kierunku lekarsko-dentystycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
 
2
Private Medical Practice
 
3
University of Physical Education, Department of Physiotherapy, Cracow, Poland
 
4
Department of Cardiac and Vascular Diseases, Institute of Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, John Paul II Hospital, Kraków, Poland
 
 
Data nadesłania: 22-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-07-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2022
 
 
Data publikacji: 31-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Marchewka   

Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(5):979-990
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena poziomu stresu wśród studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, scharakteryzowanie czynników go wywołujących oraz określenie, którzy studenci są najbardziej podatni na stres.

Metoda:
Do przeprowadzenia badania zostały wykorzystane dwa uznane międzynarodowe, niezależne i zwalidowane na język i warunki polskie kwestionariusze. Były to Perceived Stress Scale (PSS-10) oraz Perceived Medical School Stress Instrument (PMSS). Badanie uzyskało zgodę właściwej komisji bioetycznej przy Uniwersytecie Jagiellońskim (nr: 1072.6120.292.2019).

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 272 studentów ze wszystkich pięciu lat kierunku lekarsko-dentystycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 197 kobiet i 75 mężczyzn. Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 85%. Łączny wynik PSS-10 dla wszystkich studentów stomatologii wyniósł 22,14 ± 6,65. Wysoki poziom stresu miało 182 (66,91%) respondentów. Studentki były istotnie bardziej zestresowane niż studenci, odpowiednio 22,9 ± 6,51 i 20,12 ± 6,69. Co więcej studenci pierwszego i piątego roku prezentowali najwyższy poziom stresu. Natomiast całkowity wynik PMSS dla wszystkich studentów stomatologii wyniósł 36,84 ± 8,65.

Wnioski:
Ogólny poziom stresu wśród polskich studentów stomatologii jest wysoki. Wyniki te sugerują, że usługi wsparcia powinny być szeroko dostępne dla wszystkich studentów stomatologii. Takie usługi powinny być ukierunkowane na szczególne potrzeby mężczyzn i kobiet, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych jak i z uwzględnieniem roku studiów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top