PL EN
ARTICLE
Specyfika funkcjonowania węchowego osób starszych. Różnice między starzeniem się fizjologicznym a patologią
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w Ścinawie
 
2
Centrum Neuropsychologii "Neurona" w Wołowie
 
3
Syneos Health Clinical Surveillance and Training
 
4
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 09-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2018
 
 
Data akceptacji: 14-06-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska   

Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w Ścinawie, 1. Ulica Jana Pwała II 12; 2. ul.Wojska Polskiego 11/8, 1.55-120; 2.56-100 1. Ścinawa; 2.Wołów, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):433-446
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmiany poziomu sprawności węchowej są wczesnym symptomem rozwoju chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności choroby Parkinsona oraz choroby Alzheimera. W populacji zdrowej funkcjonowanie węchowe cechuje niezależność od poziomu inteligencji oraz różnych funkcji poznawczych, np. sprawności pamięciowej. Najlepsze funkcjonowanie węchowe u osób zdrowych przypada na okres pomiędzy 20 a 40 r.ż. W populacji geriatrycznej stwierdza się pogorszenie sprawności węchowej. Z tego względu istotne znaczenie ma wiedza na temat różnic między zmianami związanymi z fizjologicznym starzeniem się, a objawami wskazującymi na zmiany patologiczne w mózgu. W artykule omówiono struktury neuroanatomiczne szlaku węchowego oraz ich zmiany inwolucyjne, które mogą przyczyniać się do pogorszenia sprawności węchowej wraz z wiekiem. Przedstawiono dane na temat częstotliwości występowania dysfunkcji węchowych, różnic międzypłciowych w zakresie funkcjonowania węchowego oraz charakterystyki pogorszenia tej sprawności w wieku podeszłym. Ponadto opisano związane z wiekiem zmiany dotyczące pamięci zapachów. Autorzy sugerują, iż głównym kryterium pozwalającym różnicować między fizjologiczną a patologiczną utratą sprawnością węchu jest świadomość/brak świadomości deficytu w tym zakresie.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top