PL EN
Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychoterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
2
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
4
Katedra Psychoterapii CM UJ
 
 
Data nadesłania: 07-11-2013
 
 
Data akceptacji: 11-11-2013
 
 
Data publikacji: 19-12-2013
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

Zakład Psychoterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie, -, - -, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(6):1133-1142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Piąta wersja powszechnie używanej klasyfikacji DSM weszła w życie w maju 2013r. Jej powstanie poprzedziły wieloletnie intensywne dyskusje, badania kliniczne i analizy danych, których celem było jak najbardziej rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości klinicznej. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa obrazującego zakres prac nad kwestiami związanymi z szeroko pojętymi zaburzeniami seksualnymi oraz najważniejsze zmiany dotyczące tego obszaru zawarte w DSM-5. Dokonano również przeglądu publikacji z zakresu seksuologii w wybranych polskich czasopismach naukowych: Seksuologia Polska, Ginekologia Polska, Psychiatria Polska, Psychoterapia, z okresu ostatnich trzech lat (2011-2013), którego celem była analiza podstawowych trendów badawczych z zakresu seksuologii w Polsce. Dokonany przegląd wskazuje na stosunkowo małą liczbę prac z obszaru seksuologii, koncentrację na badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących populacji klinicznych leczonych z powodów zaburzeń innych niż seksualne. Uwagę zwraca brak prac poświęconych zaburzeniom preferencji seksualnych, przy jednoczesnej obecności publikacji z obszaru seksuologii sądowej. Wskazane wydaje się bardziej regularne publikowanie sprawozdań z kongresów naukowych z zakresu seksuologii, które mogą stanowić inspiracje do prowadzonych w naszym kraju badań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top