PL EN
ARTICLE
Obawa rychłej śmierci – wykorzystanie materiału dowodowego w ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 18-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-01-2018
 
 
Data akceptacji: 25-01-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Cynkier   

Instytut Psychologii. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):191–201
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zgodnie z polskim prawodawstwem cywilnym istnieje możliwość skorzystania z co najmniej kilku dróg rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Jedną z nich jest szczególna forma ustnego testamentu. Podstawową kwestią do ustalenia przez sąd jest potwierdzenie, bądź wykluczenie istnienia u spadkodawcy obawy rychłej śmierci w czasie testowania. W tym celu sąd korzysta z opinii biegłych psychiatrów. Przedstawiono przypadek mężczyzny, który znajdując się w terminalnej fazie choroby nowotworowej skorzystał z ustnej formy testowania. Sprawy tego typu zdarzają się stosunkowo rzadko i dlatego opisany przypadek ma zilustrować złożony charakter ekspertyzy. Wskazuje na konieczność uwzględniania przez biegłych skomplikowanych przepisów prawnych, których przestrzeganie warunkuje możliwość skorzystania z tej formy sporządzenia testamentu. Faktograficzna ocena zeznań świadków komplikuje opracowanie materiału, gdyż zeznania te z reguły pozostają sprzeczne ze sobą. Zaproponowano sposób uporządkowania pod względem merytorycznym (psychopatologicznym) relacji świadków, oparty na analizie wyodrębnionych obszarów badań. Dokumentacja medyczna może być potraktowana nie tylko jako źródło informacji na temat dynamiki chorób somatycznych testatora i wtórnych do nich zmian w stanie psychicznym. Może być również cennym źródłem wiedzy na temat stosunku testatora do zagadnień zdrowia i choroby, procesu leczenia, rokowań, zagrożenia jego życia i śmierci.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674