PL EN
ARTICLE
Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie – część II
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 15-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2018
 
 
Data akceptacji: 06-07-2018
 
 
Data publikacji online: 28-02-2019
 
 
Data publikacji: 28-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gałecki   

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(1):177-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem i skutkiem postępowania o ubezwłasnowolnienie ma być zapewnienie jak najszerszej integracji społecznej i jak najszerszej autonomii osobie ubezwłasnowolnionej. Postępowanie to powinno zapewniać osobie niepełnosprawnej pełne gwarancje procesowe umożliwiające rzetelne rozpoznanie sprawy i wydanie słusznego rozstrzygnięcia nie tylko w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, ale również w przedmiocie jego uchylenia lub zmiany jego rodzaju. W pierwszej części pracy przedstawiliśmy zagadnienie ubezwłasnowolnienia, odpowiedzieliśmy na pytania o to, kto może wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie i kto może być jego uczestnikiem. Udzieliliśmy także odpowiedzi na pytanie, czy wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia jest koniecznością oraz zaprezentowaliśmy aspekt procesowy ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie. W części drugiej artykułu zawarliśmy charakterystykę instytucji doradcy tymczasowego i kuratora procesowego, a także zaprezentowaliśmy aspekt materialny ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top