PL EN
ARTICLE
ICD-11 – Projekt wytycznych diagnostycznych dla zaburzeń psychicznych: raport dla członków WPA
 
 
Więcej
Ukryj
1
WHO Collaborating Center for Research and Training in Mental Health, University of Naples SUN, Naples, Italy
 
 
Data nadesłania: 22-04-2017
 
 
Data akceptacji: 14-05-2017
 
 
Data publikacji online: 18-06-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):397-406
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Planuje się, iż 11. edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) zatwierdzona zostanie przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w maju 2018 r. Obecnie opracowywany jest rozdział dotyczący zaburzeń psychicznych. Projekt odpowiednich opisów klinicznych oraz wytycznych diagnostycznych dotyczących wszystkich zaburzeń został opracowany przez odpowiednie grupy robocze. Udostępniono uproszczoną wersję wytycznych diagnostycznych dotyczących niektórych zaburzeń (tj. schizofrenii i innych pierwotnych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania i jedzenia) do wykorzystania w badaniach terenowych. Dla wszystkich pozostałych sekcji rozdziału dotyczących zaburzeń psychicznych można znaleźć na platformie ICD-11 beta krótką ogólną definicję, a czasami opis niektórych zaburzeń. W niniejszym artykule podsumowujemy treść różnych sekcji klasyfikacji na podstawie dostępnych dokumentów z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów tych sekcji mogą nadal podlegać weryfikacji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top