PL EN
REVIEW
ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 27-12-2018
 
 
Data akceptacji: 10-02-2019
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Krawczyk   

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):7-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W czerwcu 2018 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała 11-tą edycję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11). W nowej edycji klasyfikacji wprowadzono liczne zmiany. Jedną z najważniejszych było przebudowanie systemu kodowania oraz przystosowanie go do wyłącznie cyfrowego użytku. Przebudowa systemu kodowania umożliwia także pełniejsze oddanie za pomocą kodu alfanumerycznego nawet bardzo złożonej sytuacji klinicznej – przyczyniło się do tego wprowadzenie kodowania zgrupowanego. Zmianom uległ także rozdział dotyczący zaburzeń psychicznych. ICD-11 zaktualizowano uwzględniając wyniki międzynarodowej współpracy ekspertów oraz nowe informacje dotyczące zaburzeń psychicznych. Wiele spośród drugorzędnych dotychczas kategorii klinicznych przesunięto wyżej w hierarchii, tworząc tym samym nowe podrozdziały. Liczne kategorie przesunięto do innych podrozdziałów. Uwzględniając współczesną epidemiologię i wiedzę o etiologii zaburzeń psychicznych zdecydowano o usunięciu niektórych kategorii z Klasyfikacji, ale także kilka spośród niewystępujących w istniejących Klasyfikacjach schorzeń zostało dodanych. W artykule podsumowujemy i omawiamy najważniejsze zmiany jakie zaszły w ICD wraz z wprowadzeniem ICD-11 zarówno w zakresie systemu kodowania, jak i w poszczególnych podrozdziałach obejmujących zagadnienia zdrowia psychicznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top