PL EN
LETTER
List do redakcji. Znaczenie składowej lękowej w etiopatogenezie mutyzmu wybiórczego, klasyfikowanego jako „zaburzenie lękowe i związane ze strachem”, w planowanej do wdrożenia 11. wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD. Uwagi merytoryczne. Komentarz do artykułu Justyny Holki-Pokorskiej i wsp. Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
 
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 19-12-2018
 
 
Data akceptacji: 10-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Emil Bartosz Rozenek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Choroszcz.
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):709-712
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top