PL EN
List do Redakcji. Nagły przypadek psychiatryczny związany z zaburzeniami depresyjnymi
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Szulc   

Klinika Psychiatryczna WNoZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data nadesłania: 29-05-2022
Data akceptacji: 19-06-2022
Data publikacji online: 31-08-2022
Data publikacji: 31-08-2022
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):917–920
 
SŁOWA KLUCZOWE
list
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674