PL EN
Zmiany klimatu a zdrowie psychiczne: przegląd aktualnej literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 09-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2020
 
 
Data akceptacji: 28-12-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Gawrych   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):903-915
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przeglądowy skupia się na implikacjach zmian klimatu dla zdrowia psychicznego. Globalne ocieplenie może spowodować poważne i powszechne sytuacje kryzysowe: ekstremalne upały, susze, pożary, katastrofy wodne (np. powodzie, huragany i burze przybrzeżne), ekstremalne opady śniegu, gwałtowne burze oraz tornada. Rosnące temperatury, podniesienie się poziomu oceanów oraz ekstremalne zjawiska pogodowe mogą Doprowadzić do drugo- i trzeciorzędowych konsekwencji, np. konfliktów społecznych, zubożenia i przesiedleń ludności. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego obejmują: silne stresory, zaburzenia związane ze stresem, lęk, rozpacz, depresję i myśli samobójcze. Zagrożenia te mogą wynikać zarówno z bezpośrednich następstw klęsk żywiołowych związanych z klimatem (np. ekstremalne zjawiska pogodowe), w tym wolniej przebiegających katastrof (np. susza), jak i obaw o samo zjawisko zmiany klimatu. Skoncentrowanie się na wpływie zmian klimatu na zdrowie psychiczne może pomóc lepiej zrozumieć czynniki, które wzmacniają odporność i adaptację psychospołeczną, a także opracować interwencje dostosowane do lokalnych potrzeb. Efektywna adaptacja psychospołeczna do nadchodzących wyzwań wynikających ze zmian klimatu wymaga rozwoju kapitału społecznego oraz wzmocnienia systemów instytucjonalnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top