PL EN
LETTER
List do Redakcji. Omówienie doniesienia: „An investigation of the ‘female camouflage effect’ in autism using a new computerized test showing sex/gender differences during ADOS-2”. IMFAR 2016, Baltimore, USA
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych GUM w Gdańsku
 
2
Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED
 
3
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego GUM w Gdańsku
 
 
Data nadesłania: 07-05-2016
 
 
Data akceptacji: 14-05-2016
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Rynkiewicz   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):663-666
 
DZIEDZINY
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top