PL EN
LETTER
List do Redakcji. Psychiatria, czyli w tę i z powrotem. Komentarz do artykułu Jacka Prusaka „Diagnoza różnicująca »problemy religijne bądź duchowe« – możliwości i ograniczenia kodu V 62.89 w DSM-5”
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Terapii Dialog
 
 
Data nadesłania: 17-11-2015
 
 
Data akceptacji: 17-11-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Murawiec   

Centrum Terapii Dialog, Stryjeńskich 19, 02-791 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):283-287
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top