PL EN
ARTICLE
Historia traumy i zaburzeń potraumatycznych w literaturze
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie
 
2
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli – Oddział I
 
3
Zakład Psychologii Emocji i Poznania UMCS w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 04-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-03-2015
 
 
Data akceptacji: 28-04-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Kucmin   

Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):269-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W roku 1980 w trzeciej edycji podręcznika DSM po raz pierwszy zaprezentowano kryteria diagnostyczne zaburzenia stresowego pourazowego (post traumatic stress disorder - PTSD). Zaburzenie to rozwija się w rekreacji na znacząco nasilony stresor i w wielu przypadkach może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcjonowania pacjenta. Pomimo stosunkowo niedawnego wprowadzenia PTSD jako nowej jednostki chorobowej zaburzenie to pod wieloma rożnymi określeniami było opisywane wielokrotnie w przeszłości zarówno w literaturze naukowej, jak i beletrystyce. Analiza tychże opisów na przestrzeni wieków pozwala stwierdzić, że charakter i rodzaj stresorów uległ zmianie, jednak reakcje ludzi na silne stresory pozostają w zasadzie niezmienne. Pierwsze opisy zaburzeń wynikających z reakcji na silny stres znajdujemy w czasach starożytnych Egipcjan, a następnie w twórczości Homera, Herodota i Plutarcha. W kolejnych częściach pracy autorzy przedstawiają dalszą historię pojęcia zaburzenia stresowego pourazowego opisując także wkład polskich autorów Kępińskiego i Szymusika. Opisana perspektywa historyczna zaburzenia po stresie urazowym ułatwia zrozumienie przesłanek wprowadzenia PTSD do klasyfikacji chorób, a także kontrowersji z tym związanych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top