PL EN
ARTICLE
Przyczyny zdrowotne zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie w latach 1990–2014
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych
 
2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
 
4
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
 
 
Data nadesłania: 06-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-08-2019
 
 
Data akceptacji: 25-08-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Kordel   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1195-1207
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było określenie przyczyn zdrowotnych, które spowodowały zawieszenie lub ograniczenie prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom oraz możliwości powrotu do pracy po okresie zawieszenia.

Metoda:
Podstawą analizy była dokumentacja okręgowych rejestrów lekarzy dotycząca postępowania w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych w latach 1990 – 2014

Wyniki:
Najczęstszą przyczyną zawieszenia lub ograniczenia PWZ lekarza albo lekarza dentysty było uzależnienie od substancji psychoaktywnej (54,1%). Nie było zależności między rozpoznaniem skutkującym zawieszeniem albo ograniczeniem PWZ a płcią oraz zawodem (lekarz/lekarz dentysta). Wśród osób w wieku 42-57 i 58-67 lat u ponad 60% przyczyną podjęcia uchwały było uzależnienie od substancji psychoaktywnych, podczas gdy wśród osób w wieku poniżej 41 lat nie było ani jednego takiego przypadku. Wśród osób powyżej 67. roku życia uzależnienie było powodem 37,5% uchwał. Wśród lekarzy posiadających specjalność zabiegową częściej niż wśród lekarzy specjalizacji niezabiegowych przyczyną zawieszenia lub ograniczenia PWZ było uzależnienie od substancji psychoaktywnych (76,5% vs 46,9%, p<0,05). Lekarze uzależnieni częściej wracali do wykonywania zawodu (57,5%) niż lekarze cierpiący na inne schorzenia (20,5%, p<0,05).

Wnioski:
Najczęstszą przyczyną zawieszenia albo ograniczenia PWZ z powodów zdrowotnych jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Liczba uchwał wydaje się niewielka w stosunku do liczby lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód i wskazuje, że potrzebne są zarówno działania w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności wśród lekarzy posiadających specjalizacje zabiegowe, jak i usprawnienie procedur zgłaszania zastrzeżeń co do zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów oraz oceny zdolności do wykonywania zawodu w przypadku osób, które same nie podejmują leczenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top