PL EN
ARTICLE
Reakcje na „apostolską działalność” dr. Ludwika Jekelsana rzecz psychoanalizy w Polsce do wybuchu I wojny światowej. Część 1
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 17-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2019
 
 
Data akceptacji: 05-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Dembińska   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1209-1230
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wpływu działalności doktora Ludwika Jekelsa w latach 1909 -1914 na rozwój polskiej psychoanalizy. Ludwik Jekels był pierwszym polskim psychoanalitykiem oraz autorem pierwszych przekładów dzieł Freuda na język polski. Umiejętności psychoanalityczne zdobywał w klasycznej wiedeńskiej szkole psychoanalizy przez wiele lat uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez Zygmunta Freuda. W artykule przeanalizowano wiele dotychczas nieznanych i niepublikowanych źródeł historycznych (np. wspomnienia i korespondencję Ludwika Jekelsa, gazety codzienne oraz czasopisma naukowe), co pozwoliło znacząco poszerzyć wiedzę na temat działalności oraz dokonań doktora Jekelsa w początkowym okresie jego aktywności jako psychoanalityka. W pierwszej części artykułu przedstawiono pokrótce rozwój zawodowy oraz przyczyny zainteresowania psychoanalizą. Zrekonstruowano mało znany okres aktywności psychoanalitycznej przed pierwszymi publicznymi wystąpieniami w Krakowie i Warszawie w 1909 roku. Szczegółowo opisano treść pierwszych wykładów Jekelsa dotyczących psychoanalizy, w tym jednego dotychczas całkowicie nieznanego historykom medycyny. Krytycznej analizie poddano zróżnicowane reakcje środowiska polskich neurologów i psychiatrów na propagatorską aktywność Jekelsa, jak i na samą psychoanalizę.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top