PL EN
EDITORIAL MATERIAL
Od Redakcji
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum UJ
 
2
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
3
Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 13-04-2015
 
 
Data akceptacji: 13-04-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):211-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Drodzy Czytelnicy, Z radością i dumą informujemy, że udało się zrealizować zamierzenie zapowiedziane w poprzednim numerze: w PubMed pojawiła się po raz pierwszy możliwość bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów publikowanych w Psychiatrii Polskiej (dostępne są wersje polsko- i angielskojęzyczne)!!! Zostały one dla zeszytu 6/2014 pobrane przez użytkowników Medline już 500 razy. Dzięki temu prace polskich uczonych-psychiatrów są łatwiej dostępne dla zainteresowanych kolegów z całego świata, a Psychiatria Polska realnie staje się czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Mamy ogromną nadzieję, że w kolejnych latach zaowocuje to wyraźną poprawą wskaźników bibliometrycznych (czego jednakże patrząc realistycznie nie należy się spodziewać w bieżącym, ani w następnym roku). Wiosenny zeszyt Psychiatrii Polskiej poświęcony jest kilku istotnym zagadnieniom. Zwracamy uwagę na teksty poświęcone uzależnieniom - behawioralnym (uzależnienie od internetu) i od alkoholu. Dwa artykuły zespołu prof. M. Wojnara podsumowują zagadnienia związane ze współwystępowaniem uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Temat podwójnej diagnozy pojawiał się już na naszych łamach (na przykład [1]). Jest to niezwykle trudne zagadnienie, a pacjenci stanowią nie lada wyzwanie tak terapeutyczne, jak i diagnostyczne. Często wymagają bardzo kompleksowego podejścia: farmakoterapii współwystępującej choroby psychicznej, psychoedukacji, programów leczenia uzależnienia. Dla tych chorych utrzymanie abstynencji jest szczególnie trudne, zwłaszcza w sytuacji zaostrzenia objawów psychopatologicznych. Istotnym kierunkiem jest poszukiwanie dodatkowych, farmakoterapeutycznych metod, które pomagają redukować stopień nadużywania alkoholu i wynikające z tego szkody. Należą do nich: akamprozat, leki będące antagonistami receptorów opioidowych [2], zaś w bieżącym numerze autorzy z Uniwersytetu w Cagliari skupili się na działaniu baklofenu. (...)
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top