PL EN
Ostra psychoza w przebiegu leczenia przełomu nadnerczowego hydrokortyzonem u pacjentki z wtórną niedoczynnością nadnerczy - opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Oddział Psychiatryczny i IV Klinika Psychiatrii IPiN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
 
2
Kliniczny Oddział i Klinika Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 25-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2014
 
 
Data akceptacji: 30-06-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Maria Załuska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):673-681
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Przedstawienie ryzyka wystąpienia psychozy, jako powikłania leczenia ostrego przełomu nadnerczowego wysokimi dawkami hydrokortyzonu.

Metoda:
Analiza przypadku w kontekście literatury.

Wyniki:
Z literatury wiadomo o występowaniu psychoz zarówno w niedoczynności jak i w nadczynności kory nadnerczy, Opisywano tez przypadki psychoz występujących przy wdrażaniu substytucyjnego leczenia niewydolności korty nadnerczy małymi dawkami steroidów. Przypuszcza się, że znaczenie patogenetyczne ma tu nadwrażliwość receptora glikokortykoidowego. Nie spotkaliśmy opisu ostrej psychozy w toku podawania steroidów w przełomie nadnerczowym. Przedstawiamy przypadek 55-letniej pacjentki, dotychczas psychicznie zdrowej, z nie leczoną wtórną niewydolnością kory nadnerczy po radioterapii gruczolaka przysadki (prolaktynoma) zakończonej przed około 3 laty. Pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu przełomu nadnerczowego wywołanego infekcją. W 4 dobie leczenia Hydrokortyzonem w dawkach do 400 mg /dobę dożylnie wystąpiła ostra psychoza z urojeniami i omamami oraz zachowaniami zagrażającymi życiu. Pacjentkę przyjęto do oddziału psychiatrii. Po 3 dniach leczenia haloperidolem, i obniżeniu dawki steroidu objawy psychotyczne ustąpiły, nie powracając mimo odstawienia haloperidolu.

Wnioski:
Przypadek zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia psychozy w toku leczenia przełomu nadnerczowego dużymi dawkami Hydrokortyzonu. Z uwagi na ryzyko powikłań psychiatrycznych pacjenci leczeni dużymi dawkami kortykosteroidów, wymagają weryfikacji czynników ryzyka zaburzeń psychicznych i odpowiednich zabezpieczeń przy współpracy endokrynologa i psychiatry.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top