PL EN
Recenzja. Grzegorz Iniewicz. Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Czerwińska-Jakimiuk   

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
Data nadesłania: 10-07-2016
Data akceptacji: 16-07-2016
Data publikacji online: 26-02-2017
Data publikacji: 26-02-2017
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):155–157
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674