PL EN
ARTICLE
Wpływ statyn na majaczenie w następstwie operacji kardiochirurgicznych – dowody z piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Glenfield Hospital, Leicester, United Kingdom
 
2
Division of Cardiac Surgery, University of Oulu,Oulu, Finland
 
3
Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Medical University of Lodz, Poland
 
 
Data nadesłania: 09-10-2015
 
 
Data akceptacji: 11-10-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Banach   

Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Medical University of Lodz, Poland, Sterlinga 1/3, 91-425 Lodz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1359-1370
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Delirium jest częstym powikłaniem po operacji serca, jest związane ze znaczną chorobowością i śmiertelnością. Patogeneza majaczenia pooperacyjnego (POD) jest złożona i wieloczynnikowa, z udziałem interakcji wielorakich czynników predysponujących oraz wywołujących. Jest kilka hipotez dotyczących mechanizmów leżących u podstaw POD, a jeden z najnowszych pojawiających się obejmuje zapalenie tkanki nerwowej, które jest pogarszane przez systemową reakcją zapalną spowodowaną pomostowaniem sercowo-płucnym. Badania doświadczalne i kliniczne udokumentowano ostatnio ulepszoną okołooperacyjną centralną ochronę neuronalną wywieraną przez statyny ze względu na ich przeciwzapalne, immunomodulujące oraz przeciwzakrzepowe właściwości. Niniejszy przegląd będzie skoncentrowany na możliwym ochronnym działaniu wywieranym przez podawanie statyn w okresie okołooperacyjnym na majaczenie następujące po operacji serca. Delirium jest częstym powikłaniem po operacji serca, jest związane ze znaczną chorobowością i śmiertelnością. Patogeneza majaczenia pooperacyjnego (POD) jest złożona i wieloczynnikowa, z udziałem interakcji wielorakich czynników predysponujących oraz wywołujących. Jest kilka hipotez dotyczących mechanizmów leżących u podstaw POD, a jeden z najnowszych pojawiających się obejmuje zapalenie tkanki nerwowej, które jest pogarszane przez systemową reakcją zapalną spowodowaną pomostowaniem sercowo-płucnym. Badania doświadczalne i kliniczne udokumentowano ostatnio ulepszoną okołooperacyjną centralną ochronę neuronalną wywieraną przez statyny ze względu na ich przeciwzapalne, immunomodulujące oraz przeciwzakrzepowe właściwości. Niniejszy przegląd będzie skoncentrowany na możliwym ochronnym działaniu wywieranym przez podawanie statyn w okresie okołooperacyjnym na majaczenie następujące po operacji serca.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top