PL EN
ARTICLE
Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 14-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-09-2014
 
 
Data akceptacji: 01-10-2014
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1343-1358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza częstości występowania i nasilenia myśli samobójczych u pacjentów kwalifikowanych do psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych oraz ich powiązania z cechami osobowości nerwicowej oraz nasileniem objawów nerwicowych.

Metoda:
Kwestionariusze objawowe KO”0”, kwestionariusze osobowości nerwicowej KON-2006 i Ankiety Życiorysowe wypełnione przez 1063 pacjentów (739 kobiet oraz 324 mężczyzn) przyjętych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości.

Wyniki:
W populacji pacjentów zgłaszających się do leczenia w oddziale dziennym, obecność myśli samobójczych (MS) była częsta (sięgała jednej trzeciej badanych) i niezależnie od płci badanych, wiązała się z istotnie wyższym globalnym nasileniem objawów (OWK) i istotnie większą globalną nerwicową dezintegracją osobowości (XKON) oraz istotnie wyższymi wartościami większości skal kwestionariusza osobowości nerwicowej. Żadna z cech osobowości nerwicowej nie zmniejszała ryzyka występowania myśli samobójczych ani nie wiązała się z niską uciążliwością MS.

Wnioski:
Pacjenci oddziału dziennego zgłaszający MS są podgrupą obarczoną silniejszymi zaburzeniami nerwicowymi i towarzyszącymi im zaburzeniami osobowości. Dlatego osoby zgłaszające w kwestionariuszu objawowym chęć odebrania sobie życia, choć względnie często spotykane, zasługują na szczególną uwagę z powodu większego nasilenia ich dolegliwości.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top