PL EN
ARTICLE
Wzrost stężenia cytokin prozapalnych w osoczu pacjentów po zawale mięśnia sercowego a obecność depresji w okresie następnych 6 miesięcy
 
Więcej
Ukryj
1
Clinic of Psychiatric Disorders and Neuroses, Medical University of Gdansk
 
2
Department of Clinical Immunology and Transplantation, Medical University of Gdansk
 
3
1st Department of Cardiology, Medical University of Gdansk
 
 
Data nadesłania: 10-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2014
 
 
Data akceptacji: 28-10-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Alina Wilkowska   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Akacjowa, 41c, 81-520 Gdynia, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):455-464
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było oznaczenie stężenia czterech cytokin prozapalnych (IL17a, IL6, TNFα i IL12p70 ) w osoczu pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i ocena ich związku z wystąpieniem depresji w ciągu 6 miesięcy od zawału serca.

Metoda:
U 40 pacjentów z pierwszym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST dokonano pomiaru stężeń IL17a, IL6, TNFα i IL12p70 w osoczu w trzecim i piątym dniu zawału, następnie dokonano analizy wyników w zależności od obecności depresji w okresie 6 miesięcy obserwacji.

Wyniki:
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami pacjentów po zawale m. sercowego pod względem stężenia badanych cytokin. Porównując badane grupy z osobami zdrowymi zaobserwowano miedzy nimi pewne różnice. W porównaniu z grupą osób zdrowych grupa z depresją cechowała się podwyższonymi stężeniami wszystkich badanych cytokin w 3 dni po zawale, w dniu piątym – dwóch z nich: IL17a i IL6, w grupie bez depresji w 3 dniu podwyższone były tylko dwie z czterech badanych cytokin, w dniu 5 jedynie IL6.

Wnioski:
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami osób po zawale m. sercowego pod względem stężenia badanych cytokin. Przeprowadzona analiza porównawcza tych grup z osobami zdrowymi może sugerować obecność nieco większej aktywacji badanych cytokin, szczególnie IL17a w grupie pacjentów z obecnością depresji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top