PL EN
ARTICLE
Zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane nadmierną ekspozycją na związki manganu. Zaburzenia funkcji poznawczych u dożylnych użytkowników preparatów efedronu (metkatynonu).
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
2
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 16-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-06-2014
 
 
Data akceptacji: 22-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kałwa   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):305-314
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dożylne przyjmowanie samodzielnie wyrobionego efedronu (metkatynonu) z użyciem nadmanganianu potasu jako utleniacza może prowadzić do ciężkich, utrwalonych encefalopatii. Problemy te dotykają z reguły młodych ludzi eksperymentujących z „domowej produkcji” narkotykami, wpływając na nieodwracalne pogorszenie ich funkcjonowania. Oprócz licznych objawów neurologicznych i zaburzeń ruchowych u osób tych stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych. Dotychczas nie przeprowadzono systematycznych badań na ten temat. Z prac opisujących przypadki pojedynczych pacjentów i małe grupy osób wynika, że ocena za pomocą samych tzw. narzędzi przesiewowych takich jak Mini Mental State Examination (MMSE) jest mało użyteczna. Oprócz wyraźnych zaburzeń dyzartrycznych mowy, badania neuropsychologiczne przeprowadzane za pomocą innych testów wykazują zaburzenia funkcji psychomotorycznych, różnego stopnia zaburzenia uwagi, oraz dysfunkcje procesów związanych z pamięcią i uczeniem się. W niektórych pracach, w tej grupie chorych rozpoznawane są również zaburzenia pamięci operacyjnej oraz funkcji wykonawczych. Stwierdzane dysfunkcje wydają się utrwalone i nie ulegają poprawie nawet przy zaprzestaniu przyjmowania preparatów z manganem i poprawie obrazu neuroradiologicznego w badaniu MRI. Wskazuje się na potrzebę opracowania propozycji standardowych baterii testów neuropsychologicznych, które uwzględniałyby występowanie zarówno dysfunkcji poznawczych jak i neurologicznych utrudniających praktyczne wykonanie części badań za pomocą niektórych testów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top