PL EN
ARTICLE
Cechy osobowości kierowców skazanych na karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 23-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-06-2014
 
 
Data akceptacji: 16-06-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Beata Pawłowska   

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):315-324
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była analiza cech osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawiania wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Metoda:
Badaniami objęto 44 mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, 45 mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności za rozboje i pobicia oraz 32 mężczyzn niekaranych, którzy nigdy nie prowadzili samochodu pod wpływem alkoholu. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę socjodemograficzną własnej konstrukcji, Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem Janke, Erdmanna, Boucsein, Arkusz Samooceny Cattella, Kwestionariusz Narcyzmu Deneke, Hilgenstock, Müller, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, w polskim opracowaniu Płużek oraz Kwestionariusz Trzebińskiej Styl Życia.

Wyniki:
Otrzymane wyniki wskazują na istotne różnice między mężczyznami odbywającymi karę pozbawiania wolności za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości a mężczyznami z grupy kontrolnej w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem, poziomu niepokoju i cech osobowości antyspołecznej.

Wnioski:
1. Mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości charakteryzują istotnie bardziej nasilone cechy osobowości antyspołecznej, wyższy poziom niepokoju, nasilona impulsywność, drażliwość, nieufność, agresja, egocentryzm, ekscentryczność, nasilona potrzeba uzyskania uznania, łamania norm społecznych, doświadczania różnorodności bodźców, nowych wrażeń, większe trudności przystosowawcze, mniejsza samodyscyplina, mniejsze poczucie własnej wartości oraz częściej stosowane destrukcyjne, ucieczkowe i emocjonalne sposoby radzenia sobie ze stresem w porównaniu od osób niekaranych, które nigdy nie prowadziły pojazdu pod wpływem alkoholu. 2. W zakresie nasilenia cech zaburzeń osobowości, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz obrazu siebie nie stwierdzono istotnych różnic między mężczyznami odbywającymi karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości a mężczyznami odbywającymi karę pozbawienia wolności za rozboje z pobiciem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top