PL EN
ARTICLE
Postrzeganie fizjologicznych złudzeń wzrokowych przez osoby cierpiące na schizofrenię.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUMed
 
2
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 
 
Data nadesłania: 16-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-05-2014
 
 
Data akceptacji: 27-05-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Hubert Michał Wichowicz   

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUMed, 80-210 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):325-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Postrzeganie wzrokowe przez osoby chore na schizofrenię należy do zagadnień relatywnie rzadko badanych. Celem niniejszego artykułu było przybliżenie zagadnienia postrzegania fizjologicznych złudzeń wzrokowych przez osoby chore na schizofrenię, odmienności potwierdzonej - co prawda niezbyt licznymi - publikacjami. Zwiększona lub zmniejszona podatność chorych na różne złudzenia wydaje się nie mieć związku z umiejscowieniem powstawania iluzji w aparacie wzrokowym, zjawisko występuje również w przypadku powiązania iluzji z innymi modalnościami. Zupełnie niezbadanym zagadnieniem, choć mówi się o potrzebie jego zgłębienia, jest podatność osób chorych na schizofrenię na iluzje haptyczne. Obraz, jaki wyłania się z zaprezentowanych badań, to pewna „oporność” tych chorych wobec niektórych z iluzji i niejako bardziej „rzeczowa” ocena zjawisk wizualnych, jakkolwiek pojedyncze złudzenia (np. Müller-Lyera) postrzegane są w sposób wzmożony. Jednak mimo to, zaburzenia postrzegania iluzji wzrokowych ani nie znalazły się w przesłankach diagnozowania ryzykownego stanu psychicznego, ani nie zostały wliczone do endofenotypu schizofrenii. Pomimo fragmentaryczności danych, czasami małej replikowalności wyników i braku „złotego standardu” badań, udało się dojść do pewnych wstępnych wniosków odnośnie kluczowych kwestii. Nieprawidłowości percepcji wzrokowej wykazują powiązanie z: wymiarem dezorganizacji, złym wyjściowym funkcjonowaniem społecznym, złym rokowaniem, oraz z postaciami, które można opisać jako neurorozwojowe. Zazwyczaj niepostrzegane przez chorych ze schizofrenią złudzenia to te, które wymagają uwagi wolicjonalnej, ponadto wykazują one niewrażliwość na kontrast figura/tło.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top