PL EN
ARTICLE
Stres związany z wykonywaniem zadania a kontrola poznawcza u osób chorujących na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Wydział Psychologii Uniwersystetu Warszawskiego
 
3
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 21-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-07-2014
 
 
Data akceptacji: 17-07-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Zajenkowski   

Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiiego, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):337-347
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Deficyty pamięci roboczej są jednym z głównych zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania sugerują, że u pacjentów ze schizofrenią szczególnie zaburzona jest kontrola poznawcza. Wykazano na przykład, że bodźce nieistotne z punktu widzenia wykonywanego zadania absorbują zasoby pamięci roboczej, które mogłyby być wykorzystane do przetwarzania i przetrzymywania istotnych informacji. Zbadano czy podwyższone napięcie oraz tendencja do skupiania się na nieistotnych informacjach (martwienie się) są związane z kontrolą poznawczą w schizofrenii.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 28 pacjentów ze schizofrenią paranoidalną oraz grupa kontrolna (n=28). Kontrola poznawcza była mierzona za pomocą skróconej wersji Attention Network Test, natomiast stany martwienia się i napięcia były szacowane przy użyciu skróconej wersji Dundee Stress State Questionnaire w polskiej adaptacji.

Wyniki:
W grupie pacjentów zaobserwowano wyższy poziom napięcia i martwienia się niż w grupie kontrolnej. Ponadto związek między przynależnością do grupy (pacjenci/grupa kontrolna) a efektywnością kontroli poznawczej był mediowany przez stan martwienia się.

Wnioski:
Wyniki badania sugerują, że deficyty poznawcze w zakresie kontroli poznawczej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii mogą być częściowo wyjaśnione podwyższonym stanem martwienia się w trakcie wykonywania zadania (rozpraszaniem się myślami nie związanymi z zadaniem).

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top