PL EN
ARTICLE
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u chorych na jadłowstręt psychiczny – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
2
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci i Młodzieży WUM
 
3
Zakład Radiologii Pediatrycznej WUM
 
 
Data nadesłania: 25-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-12-2014
 
 
Data akceptacji: 16-12-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Agnieszka Weterle- Smolińska   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, ul. Marszałkowska24, 00-184 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):721-729
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny jest chorobą niosącą spustoszenie na wielu płaszczyznach funkcjonowania organizmu. Istotną częścią obrazu klinicznego tej choroby jest obecność licznych powikłań somatycznych będących konsekwencją głodzenia. Jednymi z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów skarg, zwłaszcza w początkowym okresie realimentacji, są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej objawy te są powiązane z zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego. Z dostępnych danych wynika, że aż połowa pacjentów chorujących na jadłowstręt psychiczny cierpi na istotne zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (niepełna relaksacja górnego i dolnego zwieracza przełyku, zaburzona podatność żołądka, opóźnione opróżnianie żołądka, wydłużenie pasażu jelitowego, osłabienie motoryki odbytnicy i odbytu). Zaburzenia te i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego mogą utrudniać przywrócenie prawidłowego sposobu odżywiania się, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i leczone. Istnieje stosunkowo niewiele badań dotyczących zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego u pacjentów chorujących na jadłowstręt psychiczny, które nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie czy zaburzenia te są pierwotne czy też wynikają z wyniszczenia oraz czy ustępują wraz z przywróceniem prawidłowej masy ciała. Brak odniesienia wyników badań naukowych do praktyki klinicznej, oraz brak standardów postępowania co do diagnostyki i leczenia zaburzeń przewodu pokarmowego u chorych na jadłowstręt psychiczny stanowi duży problem zarówno dla specjalistów w dziedzinie psychiatrii jak i gastroenterologii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top