PL EN
ARTICLE
Zjawisko korupcji w badaniach psychiatrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Depression Research Unit, Department of Psychiatry, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, Pennsylvania
 
2
Department of Philosophy, California State University, Northridge, California
 
3
Critical and Ethical Mental Health Research Group, Robinson Research Institute, University of Adelaide, Australia
 
 
Data nadesłania: 07-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-11-2017
 
 
Data akceptacji: 11-11-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):993-1008
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu było ujawnienie nieprawidłowości w prowadzeniu badań klinicznych finansowanych przez przemysł farmaceutyczny na podstawie trzech krótkich studiów przypadku przedstawiających skorumpowane badania psychiatryczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Omówione zostały wspólne elementy, które pozwalają na błędne przedstawienie wyników badań klinicznych, w tym proceder ghostwriting w czasopismach medycznych, a także rola tz. Kluczowych liderów opinii, którzy jednocześnie są w konspiracji z przemysłem farmaceutycznym. Ukazano także biznesowa uwikłania największych czasopism medycznych, nie przestrzegających standardów nauki i zasady wzajemnego recenzowania artykułów. Przedstawimy wnioski, z których wynika, że korupcja finansowanych przez przemysł badań klinicznych stanowi jedną z głównych przeszkód rozwoju medycyny opartej na dowodach. Zjawisko korupcji w badaniach klinicznych stanowi jedną z głównych przeszkód w medycynie opartej na dowodach. Jak wykazaliśmy powyżej, wykorzystanie autorów-duchów i kluczowych liderów opinii w „produkcji” artykułów medycznych ułatwiło błędne przedstawienie danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w psychiatrycznych badaniach klinicznych, które miały wpływ na praktykę kliniczną. Niestety, w tych trzech przypadkach nie ma nic nadzwyczajnego. Wszystkie badania sponsorowane przez przemysł są podejrzane i powinny być traktowane jako takie. Ponieważ tak mało z nich jest poddawanych kontroli publicznej, a jeszcze mniej jest formalnie wycofanych, ważne jest, aby te artykuły były przejrzyste w celu skorygowania opisywanych efektów naukowych i ochrony pacjentów przed potencjalną szkodą.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top