PL EN
ARTICLE
Duże zwierzęta jako potencjalne modele zaburzeń psychicznych i zachowania człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
2
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 14-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-03-2017
 
 
Data akceptacji: 01-06-2017
 
 
Data publikacji online: 30-12-2017
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Michał Danek   

I Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 85-094 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):1009-1027
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Wiele modeli zwierzęcych różnych gatunków zostało opracowanych dla zaburzeń psychicznych i behawioralnych. Ten przegląd prezentuje duże zwierzęta (pies, owca, świnia, koń) jako potencjalne modele tych zaburzeń. Artykuł został oparty na badaniach, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach. Wykorzystano literaturę naukową z bazy PubMed. Powyższe kwestie zostały omówione w kilku grupach problemowych, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych 10 Rewizja (ICD-10) – WHO, w szczególności w zakresie: Organiczne, w tym zespoły objawowe, zaburzenia psychiczne (Choroba Alzheimera i Choroba Huntingtona, Anemia złośliwa i Encefalopatia wątrobowa, Padaczka, Choroba Parkinsona, Choroba Creutzfeldta-Jakoba), Zaburzenia behawioralne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (Upojenie alkoholowe, Nadużycie morfiny), Schizofrenia i inne zaburzenia schizotypowe (Poporodowa psychoza), Zaburzenia nastroju [afektywne] (Epizod depresyjny), Zaburzenia lękowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (Zespół stresu pourazowego, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (Zaburzenia lękowe, Jadłowstręt psychiczny, Narkolepsja), Upośledzenie umysłowe (Zespół Cohena, Zespół Downa, Zespół Huntera), Zaburzenia zachowania i emocji (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Dane te wskazują na wiele zaburzeń u dużych zwierząt, które mogą być modelami badania powyższych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u człowieka.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top